บทวิจารณ์หนังสือ (BOOK REVIEW) HITLER: ONLY THE WORLD WAS ENOUGH

Main Article Content

ยงยุทธ ขำคง

บทคัดย่อ

Hitler: Only the World was Enough (ฮิตเลอร์: ขอเพียงโลกใบนี้เท่านั้น) เป็นผลงานการประพันธ์ของ Brendan Simms ศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ หนังสือมีความยาว 668 หน้า ตีพิมพ์ที่สำนักพิมพ์ Penguin Books ปี 2020       (ISBN 9780141043302) เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายตำราเรียน ผู้เขียนทำการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารมากถึง 2,927 ชิ้น มีระบุรายละเอียดอยู่ท้ายเล่ม ด้วยประสบการณ์การสอนของผู้เขียนเกี่ยวกับฮิตเลอร์มาอย่างยาวนาน ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีที่มาจากข้อเท็จจริง หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีฉบับแปลภาษาไทย

Article Details

บท
บทความรีวิวหนังสือ

References

Simms, B. (2020). Hitler: Only the world was enough. London: Penguin Books.