วารสารภาษาและวรรณคดีไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ปี 2565 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของบทความ โดยกำหนดให้แต่ละบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนจากหลากหลายสถาบันพิจารณาคุณภาพของบทความ