ชีวิตที่เพียบพร้อม: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้มีอิทธิพล ทางด้านความงามในสื่อสังคมของไทยผ่านกลวิธีทางภาษา

Main Article Content

อรจิรา คงสมจิตต์
เทพี จรัสจรุงเกียรติ

บทคัดย่อ

     ปัจจุบันผู้มีอิทธิพลทางด้านความงามเป็นบุคคลในสื่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบสร้างตัวตน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชีวิตที่เพียบพร้อมของผู้มีอิทธิพลทางด้านความงามในสื่อสังคมของไทย รวมถึงวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์ โดยเก็บข้อมูลในเฟซบุ๊กแฟนเพจของผู้มีอิทธิพลทางด้านความงามเพศหญิงจำนวน 10 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ในการศึกษาและพบว่าผู้มีอิทธิพลทางด้านความงามใช้กลวิธีทางภาษาในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชีวิตที่เพียบพร้อมซึ่งประกอบด้วย (1) รู้จักใส่ใจดูแลตัวเองเพื่อให้เป็นแบบอย่าง (2) มีการศึกษามีความสามารถ เป็นคนทำงาน และมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ (3) รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม (4) ใส่ใจผู้อื่นและเป็นที่รักของคนรอบข้าง อัตลักษณ์เหล่านี้ประกอบสร้างผ่านกลวิธีทางภาษา ได้แก่ การใช้ชุดคำศัพท์เกี่ยวกับตัวตน การใช้เรื่องเล่า การใช้คำภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาพ 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ภาษาไทย

กชกร ฤทธิ์สมิตชัย. (2561, 23 พฤษภาคม). wonderreview แป้งใหม่มาอีกแล้ว 4U2 SuperMatt Extra Soft Touch Powder SPF50 PA+++ (ราคา 399บาท).สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/158347877661852/posts/998241487005816

กรุงเทพธุรกิจ. (2565). อินฟลูเอนเซอร์คือใคร? เข้าใจผู้ทรงอิทธิพลในโซเชียล อาชีพในฝันเด็ก Gen Z. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 จาก www.bangkokbiznews.com/lifestyle/989803.

จิรพร บูรณพงศ์. (2561, 18 มกราคม). มาละจ้าาาาาา Best of the years 2017 มหกรรมของถูกและดีและ ของดีน่าลงทุน. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/501403786556532/posts/1831006966929534

ญาณิศา บุญประสิทธิ์. (2562). ยุคทองของการสร้างตัวตน ของคนที่จำเป็นต้องไม่ธรรมดา. วารสารศาสตร์, 12, 181-204.

ทักษพร คูหากาญจน์. (2563). “บิวตี้บล็อกเกอร์" ในฐานะสื่อทางการตลาดภายใต้กระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีใต้ด้านความงาม กรณีศึกษาบทบาทบิวตี้บล็อกเกอร์ในประเทศไทย (ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

เทพี จรัสจรุงเกียรติ. (2549). ฉลาด สวย รวย เก่ง: การสร้างคุณค่าเชิงสัญญะผ่านเรื่องเล่าในโฆษณาของนิตยสารผู้หญิงไทย. ใน พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน (น. 215-230). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นันทวรรณ พรชัยจันทร์เพ็ญ. (2561ก, 17 ตุลาคม). ตอบข้อสงสัย...ทำไมต้อง “คอลลาเจน” by Scotch Collagen Plus. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม2565 จาก https://www.facebook.com/mhunoiiifanpage/videos/288617051788520

นันทวรรณ พรชัยจันทร์เพ็ญ. (2561ข, 21 เมษายน). ทริปพาป๊าแม่ตะลุยญี่ปุ่นครั้งแรก เป็นครั้งแรกของการพาป๊าแม่มาเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/120037831424870/posts/ 1609640489131256

นันทวรรณ พรชัยจันทร์เพ็ญ. (2561ค, 6 กุมภาพันธ์). แสงไม่พอต้องถ่ายต่อพรุ่งนี้ # กลางวันเงียบๆนี่ทำงานนาจา #คนแถวบ้านคิดว่าตกงาน555. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จากhttps://www.facebook.com/120037831424870/posts/1537283356366970

พรพรรณ เรืองปัญญาธรรม. (2561, 30 พฤศจิกายน). ชิคขนาดนี้ต้องมาแล้วแหละ มา TOYOTA ALIVE SPACE ที่ชั้น3และ4 ICONSIAM นี่ได้ภาพเก๋ ๆ. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/496488130391111/posts/2137245439648697

ภาวิดา ชิตเดชะ. (2561ก, 27 มีนาคม). หนึ่งในความภาคภูมิใจของชีวิต 55555 เป็นเด็กเรียนดีตล๊อดดดดด เรื่องสอบเสิบ คะนงคะแนน นี่อวดได้ยันลูกบวช. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/348811465219019/posts/1323514074415415

ภาวิดา ชิตเดชะ. (2561ข, 28 ตุลาคม). อัพเดท beauty item ญี่ปุ่น ที่ไทย. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/icepadie/videos/499696793840657

ภาวิดา ชิตเดชะ. (2561ค, 25 พฤศจิกายน). The happiest unicorn in the world !!!! ที่เคยคิดมาตลอดว่าชั้นจะไม่ร้องไห้หรอกเด๋วเมคอัพเลอะ. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จากhttps://www.facebook.com/348811465219019/posts/1600298006737019

ศรสวรรค์ ใจมั่น. (2561ก, 10 พฤษภาคม). ราชาคอหมูย่าง โคตรใหญ่ โคตรฟิน กินสะใจ. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/watch/?v=2223637884523681

ศรสวรรค์ ใจมั่น. (2561ข, 26 กุมภาพันธ์). Eucerin Hyaluron Mist Spray. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/eyetaeyeta /videos/2129747890579348

ศิริพร ภักดีผาสุข. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์. (2544). รสนิยม: ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม. กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สลิลรัตน์ อัศวเคนทร์กุล. (2561). บทบาทผู้ทรงอิทธิพลทางความงามบนสื่อสังคมออนไลน์กรณีศึกษา: เจ๊อบเชย (Cinnamongal), การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ, 13, 2143-2152.

อาชิตา ศิริภิญญานนท์. (2561ก, 25 มกราคม). ก็อย่างที่เห็นเลยเพื่อน ๆ ช่วงนี้ ชิก็ดูแลตัวเองมากขึ้นมาออกกำลังกายบ่อยขึ้น. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/917347164957638/posts/2276518025707205

อาชิตา ศิริภิญญานนท์. (2561ข, 11 มกราคม). แต่งหน้าไป3งานรวด+แจก. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม2565 จาก https://www.facebook.com/Architapage/videos /2255015034524171

อาชิตา ศิริภิญญานนท์. (2561ค, 7 มีนาคม). วันนี้มารับลมรับแดดที่ ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง เป็นป่าชายเลนที่สวยมาก. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2565 จาก https://www.facebook.com/917347164957638/posts/2344188162273524

ภาษาต่างประเทศ

Bastos, L. C. and de Oliveira, M. (2006). Identity and personal/institutional relations: people and tragedy in a health insurance customer service. In Discourse and identity (pp. 188-212). Cambridge: Cambridge University Press.

Crossman, A. (2019). Sociological definition of popular culture. Retrieved October 7, 2022, from https://www.thoughtco.com/popular-culture-definition-3026453.

De Fina, A., Schiffrin, D., and Bamberg, M. (eds.). (2006). Discourse and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Goffman, E. (1956). The presentation of self in everyday life. Edinburgh: University of Edinburgh.

Jenkins, R. (2008). Social identity. London: Routledge.

Joseph, J. E. (2004). Language and identity: national, ethnic, religious. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Riboni, G. (2017). Between professionalism and amateurship: makeup discourse on youtube. Lingue culture mediazioni, 4, 117-134.

Santora, J. (2022). 12 Types of influencers you can use to improve your marketing. Retrieved November 15, 2022, from https://influencermarketinghub.com/types-of-influencers.

Weng, E. (2018). What is a good facebook engagement rate. Retrieved May 10, 2018, from www.aamplify.partners/stories/whatis-a-good-facebook- engagement-rate.

Woodward, K. (1997). Identity and difference. London/Thousand Oaks: SAGE.