1.  กองบรรณาธิการตรวจ และคัดเลือกบทความ

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชา จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ตามรูปแบบที่ ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ และผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ (Double-blinded review)

3.  ผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการแก้ไขบทความตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความ