ติดต่อ

แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เนติบัณฑิตยสภา
ที่อยู่ : 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-887-6801-7 ต่อ 105 , 02-887-6812
โทรสาร : 02-887-6812
E-mail : publication@thethaibar.or.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
บรรณาธิการ

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายวิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ (บรรณาธิการผู้ช่วย)