สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Research and Development Institute

1 Moo 4 Thangew, Muang, Nakhon Si Thammarat, 80280

Principal Contact

ว่าที่ร้อยตรี ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์

บรรณาธิการวารสาร

Support Contact

นางสาวสุวรรณี  รับไทร
Phone 087-8886801