สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Research and Development Institute

1 Moo 4 Thangew, Muang, Nakhon Si Thammarat, 80280

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล

บรรณาธิการวารสาร

E-mail : narkbhutnstru@gmail.com

Support Contact

นางสาวสุวรรณี  รับไทร
Phone 087-8886801