📌  วารสารวิจัยสังคม และปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (2567) สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในระบบลงทะเบียนในระบบ ThaiJO
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่:
คุณณัฐภัสสร 02-218-7385
หรืออีเมล์ cusri.journal@gmail.com