Information For Readers

ขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกวารสาร โดยใช้ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียน ลงทะเบียน อยู่ด้านบนของหน้าเว็บวารสาร การลงทะเบียนจะทำให้ท่านได้เป็นสมาชิกของวารสารและจะได้รับอีเมลแจ้งทุกครั้งที่มีการเผยแพร่ฉบับใหม่ การเป็นสมาชิกยังช่วยให้วารสารสามารถมอบสิทธิ์สมาชิกในตำแหน่งผู้อ่าน (Readers) และรับอีเมลข่าวสารต่าง ๆ จากวารสาร