📌  วารสารวิจัยสังคม นำทีมโดย อาจารย์วิชยา โกมินทร์ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารวิจัยสังคม ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ คณะทำงานวารสารวิจัยสังคม และเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสารวิจัยสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร” รอบที่ 68 การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567 ณ ห้องเชียงแสน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน จาก 21 วารสาร