📌  วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review) นำโดย อาจารย์วิชยา โกมินทร์ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารสังคมและปริทัศน์ พร้อมด้วย ดร.บวร ทรัพย์สิงห์ ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล คณะทำงานวารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานวารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ TCI ครั้งที่ 5 กับ ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่วารสาร Trend in Sciences (Scopus) Trends in Sciences และนางโอปอล์ นิลอาสน์ เจ้าหน้าที่วารสาร Asia Social Issues (TCI1) Asia Social Issues - ASI ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้