วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17-03-2020

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Kasalongkham Research Journal TCI กลุ่ม 2

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

 

กำหนดการเผยแพร่ราย 6 เดือน ( 2 ฉบับ/ปี)

- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน    (รับต้นฉบับถึงเดือนมีนาคม)

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  (รับต้นฉบับถึงเดือนกันยายน)