บทความย้อนหลัง

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2565)

        วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ขอขอบคุณผู้เขียน กองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และเจ้าหน้าที่วารสารฯ ทุกท่านที่ ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์บทความที่ดีมีคุณภาพและเผยแพร่สู่แวดวงวิชาการอย่างมั่นคงเพื่อร่วมพัฒนาวงวิชาการในประเทศ ให้ก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตามวารสารฯ มีความยินดีอย่างยิ่งและขอเชิญชวนนักวิชาการที่สนใจได้เสนอบทความที่ มีคุณภาพเข้ามาพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไป

                อนึ่ง วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ขอขอบพระคุณ คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน ศิลปินเชียงราย ที่อนุเคราะห์ไฟล์ภาพ ผลงานชื่อ “โอบอุ้ม”(2562)เพื่อลงเป็นภาพปกของวารสารในฉบับนี้ ผลงานจิตรกรรมจริงชิ้นนี้ เป็นภาพวาดบนผืนผ้าใบ ขนาด 150x120เซนติเมตร ใช้เทคนิคสีฝุ่น ทองคำเปลว โดยมีแนวคิดของภาพที่กล่าวถึงบุคคลผู้เป็นแม่ที่ทำหน้าที่คอย  ปกป้องรักษา ให้ความรัก ความอบอุ่น ทะนุทนอมลูกน้อยและเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมปัจจุบัน ภาพเขียนดังกล่าวมีผู้สนับสนุนแล้วและนำไปจัดแสดงในบ้านพักส่วนตัว

 • มกราคม-มิถุนายน 2565
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022)

  ภาพวาดโดย อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี ศิลปินเชียงราย

  ผลงานส่วนหนึ่งในภาพวาดชุดการเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการ Thailand & Beauty : Travel to the Art of Thailand " ของเสงี่ยม ยารังษี (2556) เป็นผลงานที่ถ่ายทอด สภาพแวดล้อมของวัดจีนแห่งหนึ่งในนครเฉิงตู ตั้งอยู่ระหว่างการเดินทางก่อนเข้าสู่เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวัดที่มีรูปทรงโดดเด่น ตั้งอยู่ทามกลางสภาพแวดล้อม ทิวทัศน์สวยงาม และในขณะเดียวกันมีพระลามะกำลังทำวัดกลางวันอย่างขะมักขะเม้นอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัด”

  ภาพขนาด 50x60 ซม. เทคนิค สีอะครีลิคบนผืนฝ้าใบ

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021)

  ขอขอบคุณภาพปก

  โดย ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย

  ชื่อผลงาน วัดป่าสัก เชียงแสน ขนาด 150x200 ซม. เทคนิค สีอะครีลิคบนผืนฝ้าใบ ผลงานชิ้นนี้เป็น 1 จาก 3 ผลงานในวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท (2542) ของทรงเดช ทิพย์ทอง โดยมีแรงบันดาลใจจาก เจดีย์วัดป่าสัก ซึ่งถือเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาที่มีความงดงามลงตัวมากที่สุด ทั้งในด้าน รูปทรง สัดส่วน นอกจากนี้ลวดลายหน้าเทวดา และหน้ากาล มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเชียงแสนอย่างแท้จริง อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในจังหวัดเชียงรายล่มสลายไปหมด หากเจดีย์วัดป่าสัก เชียงแสน ยังคงอยู่ก็เท่ากับว่าเชียงรายไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลย ปัจจุบันผลงานชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ที่โรงแรม มรรคา
 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2021)

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2020
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 14 เล่มที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2020

 • มกราคม-มิถุนายน 2020
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 14 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2563  

 • กรกฎาคม – ธันวาคม 2019
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารรสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 13 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562  (p 1-60)

 • มกราคม - มิถุนายน 2019
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2562  (p 1-101)

 • กรกฏาคม - ธันวาคม 2018
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 (p 1-156)

 • มกราคม - มิถุนายน 2018
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2018)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561  (p 1-150)

1-10 of 23