วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

Announcements

ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565

2022-08-01

กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2565) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง

Read more about ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

ภาพวาดโดย อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี ศิลปินเชียงราย

ผลงานส่วนหนึ่งในภาพวาดชุดการเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการ Thailand & Beauty : Travel to the Art of Thailand " ของเสงี่ยม ยารังษี (2556) เป็นผลงานที่ถ่ายทอด สภาพแวดล้อมของวัดจีนแห่งหนึ่งในนครเฉิงตู ตั้งอยู่ระหว่างการเดินทางก่อนเข้าสู่เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวัดที่มีรูปทรงโดดเด่น ตั้งอยู่ทามกลางสภาพแวดล้อม ทิวทัศน์สวยงาม และในขณะเดียวกันมีพระลามะกำลังทำวัดกลางวันอย่างขะมักขะเม้นอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัด”

ภาพขนาด 50x60 ซม. เทคนิค สีอะครีลิคบนผืนฝ้าใบ

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-08

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ