เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

1. แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลดที่นี่

2. รูปแบบบทความ

ดาวน์โหลดที่นี่

3. ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA

ดาวน์โหลดที่นี่