ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

06-09-2021

ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ในอัตราใหม่ ดังนี้

1.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
บทความละ 3,000 บาท

2.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป  
บทความละ 4,000 บาท

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเก็บค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ ภายหลังจากที่กองบรรณาธิการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาบทความที่เสนอมามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบของวารสาร ทั้งนี้ วารสารขอปฏิเสธบทความที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวารสารอย่างเคร่งครัด

 - ช่องทางการชำระเงิน -
บัญชีธนาคาร    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อบัญชี           “วารสารการวิจัยกาสะลองคำ”
เลขที่บัญชี       “422-1-40380-1”
(ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการขั้นต้นแล้ว)