การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย

Main Article Content

Surasak Chamaram
Jirayu Sapsin
Wanchai Suktam

Abstract


p11.png


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

ชื่อหนังสือ : Contemporary Human Resource Management: Text and Cases
ผู้แต่ง : Wilkinson, Adrian, Redman, Tom, Dundon, Tony, Editor.
ผู้จัดพิมพ์ : Harlow: Pearson Education.
ปีที่พิมพ์ : 2017