ภาพลักษณ์ของสตรีจีนยุคใหม่วัยสามสิบที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง “ซานสือเอ๋อร์อี่”

ผู้แต่ง

  • กมลชนก โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ซานสือเอ๋อร์อี่, สตรีจีนยุคใหม่, วัยสามสิบ, ละครโทรทัศน์

บทคัดย่อ

ละครโทรทัศน์เรื่อง “ซานสือเอ๋อร์อี่”《三十而已》มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงสาววัยสามสิบ 3 คนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้ “ซานสือเอ๋อร์อี่” เป็นละครที่อยู่ในกระแสนิยม มีเรตติ้งรับชมสูงในปี ค.ศ.2020 และมีการสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีจีนยุคใหม่วัยสามสิบที่มีความเปลี่ยนไปจากในอดีต ผู้วิจัยแบ่งตัวละครสตรีในละครโทรทัศน์ดังกล่าว 3 ลักษณะ คือ A. สตรีที่แต่งงานและมีบุตรแล้ว B. สตรีที่แต่งงานแล้วและไม่มีบุตร C. สตรีที่ไม่แต่งงาน โดย A. สตรีที่แต่งงานและมีบุตรแล้ว มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนจากละครเรื่องนี้ คือ 1. ถูกคาดหวังและมีความกดดันจากตัวเอง ครอบครัวและสังคมสูง 2. นอกจากสามีและลูกแล้ว ก็ยังต้องดูแลพ่อแม่ซึ่งอยู่ในวัยสูงอายุ 3. ยอมเข้าสังคมเพราะเล็งเห็นผลประโยชน์ต่อครอบครัว แต่มีโอกาสถูกหลอกเพราะความไม่รอบคอบ 4. เมื่อสตรีที่มีลูกจะกลับไปทำงานอีกครั้ง มักไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 5. สตรีที่เก่งรอบด้านอาจทำให้สามีรู้สึกกดดันและหลงผิดนอกใจได้ B. สตรีที่แต่งงานแล้วและไม่มีบุตร มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนจากละครเรื่องนี้ คือ 1. ถูกกดดันให้รีบมีลูก 2. หากไม่มีการเติมเต็มความรักให้แก่กันจะทำให้รู้สึกเบื่อในชีวิตคู่ 3. หน้าที่การงานที่มั่นคงของสามีทำให้พ่อตาแม่ยายเข้าข้างลูกเขย 4. การหย่าร้างและความรักที่ฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่าฝ่ายชายยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใหญ่ตอนปลายและผู้สูงอายุ 5. ผู้หญิงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นและสามารถแบ่งเบาภาระของเพศชายได้ C. สตรีที่ไม่แต่งงาน มีภาพลักษณ์ที่สะท้อนจากละครเรื่องนี้ คือ 1. สตรีถูกกดดันจากครอบครัวให้รีบหาคู่แต่งงาน  2. การดูตัวยังเป็นวิธีหาคู่ครองแต่งงานที่นิยม และสังคมมีบรรทัดฐานต่อคุณสมบัติของเพศชายสูงมาก 3. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากขึ้นในสังคมจีน 4. สตรีที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มีการแข่งขันในที่ทำงานสูง 5. สตรีต้องอยู่อย่างพึ่งพาตนเอง

References

吕思勉. (2019). 中国通史. 第10次印刷. 北京: 群言出版社
姜丽静. (2009). 从边缘到中心:重新解读北京女子高等师范学校. 高等教育研究, 29(30),
80-86
初娇悦、陈辰. (2020). 近二十年中国影视剧中女性形象转变及其社会. 明日风尚, 15(21),
114-115
谢羽翎. (2020). 21世纪以来大众文化视角下国产电视剧女主角类型的演变. 西部广播电视, 41(19), 123-125
读史品生活. (2016). 在“男女授受不亲”的中国,男女同校如何实现?. ค้นเมื่อ 14 มกราคม
2564, จาก https://www.sohu.com/a/119941016_528605 2016-11-26
望长城内外. (2020). 不得不承认:毛泽东时代是中国妇女解放的黄金时代. ค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2563, จาก http://www.hongqi.tv/hongfuhui/fulian/2019-03-08/14403.html
独播库. (2020). 三十而已. ค้นเมื่อ 10-25 ตุลาคม 2563, จาก https://u.duboku.fun/vodplay/1510-1-1.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2022

How to Cite