การสื่อสารภายในองค์กร แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

Main Article Content

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

บทคัดย่อ

การสื่อสารภายในองค์กร แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้


การสื่อสาร.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ