วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
(Journal of the Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขา
การออกแบบ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การวางแผนภาคและเมือง
ศิลปอุตสาหกรรม นิเทศศิลป์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย การถ่ายภาพ และศิลปกรรม 

Online ISSN: 2673-0456

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความฉบับเต็มแทนบทคัดย่อ ตั้งแต่ฉบับที่ 32 เป็นต้นไป

2020-09-08

 

megaphone-docomo_30x30.png  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

 

ขอเปิดรับบทความฉบับเต็มแทนบทคัดย่อ ตั้งแต่ฉบับที่ 32 เป็นต้นไป
เรียนเชิญผู้สนใจสามารถส่งบทความมายังวารสารฯ ตามกรอบเวลาที่แนะนำ

 

japanese-symbol-for-beginner_1f530_3030.pngกรอบเวลาส่งบทความ

Vol. 30 No. 1 (2020): January - June 2020

View All Issues

Indexed in tci