Information For Readers

สำหรับผู้อ่านทั่วไป

ทางกองบรรณาธิการ ขอเชิญชวนผู้อ่านทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกของวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ โดยใช้ ลิงค์ ที่ด้านบนของหน้าโฮมเพจ ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาของวารสารเล่มที่กำลังจะได้รับการตีพิมพ์