เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

คำไทย-คำเทศ

ชัยรัตน์ พลมุข, อัสนี พูลรักษ์

201-221