เผยแพร่แล้ว: 2016-06-24

พัฒนาการของคำปฏิเสธ “ไม่” (Historical Development of the Negative "mâj" in Thai)

นิดา จำปาทิพย์, พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

1-39