วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

Announcements

ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

2021-09-06

ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป ในอัตราใหม่ ดังนี้

1.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

บทความละ 3,000 บาท

2.ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป  

บทความละ 4,000 บาท

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเก็บค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ ภายหลังจากที่กองบรรณาธิการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาบทความที่เสนอมามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบของวารสาร ทั้งนี้ วารสารขอปฏิเสธบทความที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของวารสารอย่างเคร่งครัด

ช่องทางการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อบัญชี         “วารสารการวิจัยกาสะลองคำ” เลขที่บัญชี “422-1-40380-1”

(ชำระเมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการขั้นต้นแล้ว)

 

Read more about ขอแจ้งการปรับอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

ภาพวาดโดย อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี ศิลปินเชียงราย

ผลงานส่วนหนึ่งในภาพวาดชุดการเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการ Thailand & Beauty : Travel to the Art of Thailand " ของเสงี่ยม ยารังษี (2556) เป็นผลงานที่ถ่ายทอด สภาพแวดล้อมของวัดจีนแห่งหนึ่งในนครเฉิงตู ตั้งอยู่ระหว่างการเดินทางก่อนเข้าสู่เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวัดที่มีรูปทรงโดดเด่น ตั้งอยู่ทามกลางสภาพแวดล้อม ทิวทัศน์สวยงาม และในขณะเดียวกันมีพระลามะกำลังทำวัดกลางวันอย่างขะมักขะเม้นอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัด”

ภาพขนาด 50x60 ซม. เทคนิค สีอะครีลิคบนผืนฝ้าใบ

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-28

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ