เผยแพร่แล้ว: 2019-04-09

ปริทัศน์สถานภาพความรู้ เรื่องความเหลื่อมล้ำในเมืองท่องเที่ยว

เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, กฤษณะ แพทย์จะเกร็ง

41-69