วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 14 เล่มที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2020

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-16

Shaman King Analects: Analysing Discourse of Moral Believes in a Translated Japanese Comic Series

วารี อ่อนชมจันทร์, ซิมมี่ อุปรา, Sudarat Payaprom

43-60

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH HANDOUT ON CAUSATIVE FORM BY USING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR STUDENTS ON MATTHAYOMSUKSA 5

สุดารัตน์ โยชน์เยื้อน, Sudarat Yotyuen, Sutithep Siripipattanakul

61-76

ภาพลักษณ์จิ้งจอกตามทัศนะของคนจีนในแต่ละยุคสมัย

ผ่องพิชญ์ สวงรัมย์, ภาณุเดช จริยฐิตินันท์

31-41