เผยแพร่แล้ว: 2018-07-01

ตลาดเก่า: ทุนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือตอนบน

ประทีป พืชทองหลาง, ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

100-124