เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

จิตวิทยาการศึกษา

พระศรีญาณวงศ์ ปณฑิตเสวี, พระเมธีปริยัติธาดา จารุปญโญ, อภินันท์ จันตะนี, ชมพูนุช ช้างเจริญ, ราณี จีนสุทธิ์

70-82

การพัฒนาการจัดภารกิจการบินของเครื่องบินลำเลียงกองทัพอากาศ

อธิราช ศิริทรัพย์ , ชาญเดช เจริญวิริยะกุล , วราพร ดำรงกูลสมบัติ , สโรชินี ศิริวัฒนา , ชณิษฐา สัมฤทธิ์

99-112