นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2565 เล่มที่ 78 ตอน 2

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

เผยแพร่แล้ว: 27-06-2022

บก. บอกกล่าว

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรเพื่อการจัดการปัญหาลุ่มน้ำมูล

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, ดร.ณรงค์ พลมาตร์

1 - 22

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงในไทย…ถึงเวลาทบทวน?

รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ, ภัควดี เพียรล้ำเลิศ

23 - 72

ความผิดอาญาเล็กน้อย

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

110 - 146