บทบรรณาธิการ สามารถอ่านได้ที่:
CUSRI Website

ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย 

pakornlerts@hotmail.com

นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Researcher, Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI)

เผยแพร่แล้ว: 2018-04-24