ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2019

					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2019

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2562  (p 1-101)

เผยแพร่แล้ว: 16-08-2019

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย