เผยแพร่แล้ว: 2023-12-26

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

i-iii

ทัศนะต่อคนพิการกับการสร้างความเท่าเทียมในสังคม

จุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้ม, สัญญา เคณาภูมิ

51-73

การเข้ารับบริการสุขภาพจิต ปัญหาอุปสรรคต่อการรับรู้ และเข้ารับบริการศูนย์บริการสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคกลาง

รณภูมิ สามัคคีคารมย์, ชนัยชนม์ นาราษฎร์, นนท์ธิยา หอมขำ, กัญญาณี ปิ่นเมือง, อินทุมาศ คลายโศก, เจษฎาภรณ์ เพียโคตร, เมษา แสงจันทร์, อรชพร ศิริวัฒนาศิลป์, ปอรพัชร์ วุฒิสินธุ์, กชามาส ทองมี

74-100

Durable Solutions, Human Rights and the Politics of Mobility: Insights from a Study of Internally Displaced People in Post-Typhoon Haiyan Tacloban City, Philippines

มินห์ ตรัน, ไมเคิล บอยแลนด์, ไรนา เบอร์มูเดซ, เลดี้ลีน มังกาดา, อัลเบิร์ต ซาลามังกา, มาเรีย คามิลล์ เอสโตนิโอ, บริทนี่ย์ จิล หยู

101-146

บทปริทัศน์หนังสือ Pollution Is Colonialism

อารียา ติวะสุระเดช

147-156