เผยแพร่แล้ว: 2019-12-10

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาของผู้สูงอายุเขตเมือง

สามารถ ใจเตี้ย, ณัทธร สุขสีทอง, กานต์ชัญญา แก้วแดง, อ้อมหทัย ดีแท้

302-322