ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ขอขอบคุณภาพปก

โดย ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย

ชื่อผลงาน วัดป่าสัก เชียงแสน ขนาด 150x200 ซม. เทคนิค สีอะครีลิคบนผืนฝ้าใบ ผลงานชิ้นนี้เป็น 1 จาก 3 ผลงานในวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท (2542) ของทรงเดช ทิพย์ทอง โดยมีแรงบันดาลใจจาก เจดีย์วัดป่าสัก ซึ่งถือเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาที่มีความงดงามลงตัวมากที่สุด ทั้งในด้าน รูปทรง สัดส่วน นอกจากนี้ลวดลายหน้าเทวดา และหน้ากาล มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเชียงแสนอย่างแท้จริง อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในจังหวัดเชียงรายล่มสลายไปหมด หากเจดีย์วัดป่าสัก เชียงแสน ยังคงอยู่ก็เท่ากับว่าเชียงรายไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลย ปัจจุบันผลงานชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ที่โรงแรม มรรคา
เผยแพร่แล้ว: 08-12-2021

บทความวิจัย