ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2020

					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2020

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 14 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2563  

เผยแพร่แล้ว: 16-04-2021

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย