ฉบับย้อนหลัง - หน้า 2

 • มกราคม - มิถุนายน 2019
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2019)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

   

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2562  (p 1-101)

 • กรกฏาคม - ธันวาคม 2018
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 (p 1-156)

 • มกราคม - มิถุนายน 2018
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2018)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561  (p 1-150)

 • วารสารฉบับพิเศษ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 44 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2017)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  วารสารฉบับพิเศษ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 44 ปี 

  การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 11 เล่มที่ 3  ฉบับพิเศษ กรกฏาคม-ธันวาคม  2560  (p 1-378)

 • กรกฏาคม-ธันวาคม 2017
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2017)

  การสืบค้นคำศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 11 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 (หน้า 1-109)

   

 • มกราคม - มิถุนายน 2017
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2017)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 11 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2560  (p 1-120)

   

 • กรกฏาคม-ธันวาคม 2016
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2016)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 10 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559  (p 1-134)

 • มกราคม-มิถุนายน 2016
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2016)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 10 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559  (p 1-160)

 • กรกฏาคม-ธันวาคม 2015
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2015)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 9  เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม  2558  (p 1-189)

   

 • มกราคม-มิถุนายน 2015
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2015)

  วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ฉบับที่ 9 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558  (p 1-90)

11-20 of 26