ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2018

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2018

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561  (p 1-150)

เผยแพร่แล้ว: 03-07-2018

ฉบับเต็ม

Articles