ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2016

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2016

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 10 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559  (p 1-160)

เผยแพร่แล้ว: 25-05-2018

ฉบับเต็ม

Articles