ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฏาคม - ธันวาคม 2018

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฏาคม - ธันวาคม 2018

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 (p 1-156)

เผยแพร่แล้ว: 31-12-2018

ฉบับเต็ม

Articles