ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2017): วารสารฉบับพิเศษ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 44 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2017): วารสารฉบับพิเศษ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 44 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารฉบับพิเศษ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 44 ปี 

การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 11 เล่มที่ 3  ฉบับพิเศษ กรกฏาคม-ธันวาคม  2560  (p 1-378)

เผยแพร่แล้ว: 22-05-2018

ฉบับเต็ม

Articles