ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2016): กรกฏาคม-ธันวาคม 2016

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2016): กรกฏาคม-ธันวาคม 2016

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 10 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559  (p 1-134)

เผยแพร่แล้ว: 25-05-2018

ฉบับเต็ม

Articles