ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2017

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2017

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 11 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2560  (p 1-120)

 

เผยแพร่แล้ว: 11-05-2018

ฉบับเต็ม

Articles