ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2015): มกราคม-มิถุนายน 2015

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2015): มกราคม-มิถุนายน 2015

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 9 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558  (p 1-90)

เผยแพร่แล้ว: 28-05-2018

ฉบับเต็ม

Articles