เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

การบริหารจัดการอุปทานผลิตเศษแก้วโรงงานแปรรูปขวดแก้วเพื่อรีไซเคิล

พงษธร เทพไกรวัล, อารีย์ นัยพินิจ, สุกานดา นาคะปักษิณ, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ

19-33