ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2012): ฉบับที่ 6 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2012

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2012): ฉบับที่ 6 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2012

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 6 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม  2555  (p 1-157)

 

เผยแพร่แล้ว: 18-06-2018

ฉบับเต็ม

Articles