ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2014): ฉบับที่ 8 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2014): ฉบับที่ 8 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 8 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม  2557  (p 1-174)

เผยแพร่แล้ว: 01-06-2018

ฉบับเต็ม

Articles