วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ฉบับที่ 6 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2555  (p 1-166)

เผยแพร่แล้ว: 2018-06-14