ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2012

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2012): มกราคม - มิถุนายน 2012

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ฉบับที่ 6 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2555  (p 1-166)

เผยแพร่แล้ว: 14-06-2018

ฉบับเต็ม

Articles