ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2014): มกราคม-มิถุนายน 2557

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2014): มกราคม-มิถุนายน 2557

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 8 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557  (p 1-216)

เผยแพร่แล้ว: 31-05-2018

ฉบับเต็ม

Articles