เผยแพร่แล้ว: 2022-09-01

สภาวะอากาศร้อนกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกรีฑา

กฤษณะ หารธงชัย, กาญจนา ปักการะโต, พิเชษฐ์ นารี, วายุ กาญจนศร

55-69