เผยแพร่แล้ว: 2021-08-29

การจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, ประเทืองสุข มณีล้ำ, โชคชัย ยืนยง

241-254

กลยุทธ์การจัดการผู้มาเยือนสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว

ธนวัตน์ ตันติพณิชย์กูล, จินณพัษ ปทุมพร, ราณี อิสิชัยกุล

255-269

การพิจารณาก่อนเป็นแฟรนไชส์ซี

ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์

281-293